Norges Bank

Publisert 24. mars 2010 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 24. mars 2010 14:00