Norges Bank

Publisert 24. mars 2010 14:00

Video-arkiv

Pressekonferanser fra rentemøtene i 2003 og frem til i dag er tilgjengelig i

Publisert 24. mars 2010 14:00