Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten holdes uendret på 1,75 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 1,75 prosent.

- Vi valgte å holde renten uendret på dette møtet. Inflasjonen og aktivitetsnivået kan en tid bli noe lavere enn vi ventet. Analysene vi legger fram i dag tilsier at styringsrenten skal settes gradvis opp, men noe senere enn vi så for oss i høst, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.  

- Ifølge vårt regionale nettverk stiger produksjonen, men veksten er ikke høy og i noen bransjer er det fortsatt nedgang, sier Qvigstad.

I Asia er det sterk vekst, men i Europa er oppsvinget bare moderat.  Renteforventningene ute har falt markert, og rentedifferansen overfor utlandet har økt siden i høst. Det har gitt en sterkere krone enn ventet.  Sammen med utsikter til lavere lønnsvekst trekker dette prisveksten ned utover i 2010.
Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 1½ - 2½ prosent fram til neste rapport legges fram 23. juni med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. 

For mer informasjon, se ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. mars 2010 14:00