Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 1/10

Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 24. mars 2010.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 24. mars 2010 14:00
Publisert 24. mars 2010 14:00