Norges Bank

Publisert 17. juni 2009 14:00

Video-arkiv

Pressekonferanser fra rentemøtene i 2003 og frem til i dag er tilgjengelig i

Publisert 17. juni 2009 14:00