Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 2/09

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 11. juni 2009.

Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 17. juni 2009.

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Ble fram til 2013 publisert tre ganger årlig. ISSN 1894-0234 (online).

Se også: Tidligere rentebeslutninger l Dato for neste utgivelse i kalenderen

Publisert 17. juni 2009 14:00
Publisert 17. juni 2009 14:00