Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten settes ned med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent med virkning fra 18. juni 2009.

- Vi har satt ned renten mye for å møte utfordringene som krisen ute har skapt. Siden september har vi satt ned styringsrenten med 4½ prosentenheter.  Det ser ut til at produksjonen her hjemme etter hvert vil ta seg opp igjen, men vi venter at prisveksten vil avta ned mot 1½ prosent i løpet av det neste året,  sier visesentralbanksjef  Jan F. Qvigstad.

Norges Banks anslag er om lag de samme som i mars, og analysen i Pengepolitisk rapport 2/09 tilsier at styringsrenten kan bli liggende nær 1 prosent en stund fremover. Nedgangen i verdensøkonomien fortsetter. Også her hjemme faller aktiviteten, og arbeidsledigheten stiger.

- Det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover. Så langt har fallet i aktiviteten ute vært større enn ventet. Utviklingen i tillitsindikatorer for næringsliv og husholdninger tyder likevel på at fallet i aktiviteten er i ferd med å avta både ute og hjemme. Finansmarkedene fungerer også noe bedre, sier Qvigstad.

For mer informasjon, se ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” og Pengepolitisk rapport 2/09.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 17. juni 2009 14:00