Norges Bank

Publisert 12. august 2009 14:00

Video-arkiv

Pressekonferanser fra rentemøtene i 2003 og frem til i dag er tilgjengelig i

Publisert 12. august 2009 14:00