Norges Bank

Publisert 24. september 2008 14:00

Video-arkiv

Pressekonferanser fra rentemøtene i 2003 og frem til i dag er tilgjengelig i

Publisert 24. september 2008 14:00