Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 5,75 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 5,75 prosent.

– Det er nå uvanlig stor usikkerhet knyttet til uroen i finansmarkedene. Vi ser store bevegelser i pengemarkedsrentene, aksjekursene, kronekursen og olje- og råvareprisene fra dag til dag. Det er vanskelig å anslå varigheten av utslagene og virkningene for inflasjonen og aktiviteten i norsk økonomi. Derfor er det riktig å holde renten uendret nå, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.  – Norges Bank følger utviklingen nøye og tilfører midler i både kroner og dollar for å dempe utslagene i det norske pengemarkedet. 

Inflasjonen har tiltatt markert siden i fjor høst. Den underliggende prisveksten ser nå ut til å være litt under 3½ prosent. Det er høyere enn forventet og godt over inflasjonsmålet på 2,5 prosent. Lønningene stiger mye, og veksten i produktiviteten ser ut til å avta raskere enn tidligere antatt. Samtidig har kronekursen svekket seg. Det er utsikter til at inflasjonen kan holde seg høy en tid fremover.

På den andre siden er krisen i finansmarkedene blitt dypere. Risikoen for en langvarig nedgangskonjunktur ute har økt. Også i Norge er det klare tegn til at den økonomiske veksten avtar. Samtidig har forskjellen mellom pengemarkedsrentene og styringsrenten økt som følge av uroen i finansmarkedene, og det er blitt dyrere å låne for bedrifter og husholdninger.

For mer informasjon viser vi til notatet ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” som er vedlagt pressemeldingen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. september 2008 14:00