Norges Bank

Publisert 25. juni 2008 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 25. juni 2008 14:00