Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten økes til 5,75 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å øke styringsrenten til 5,75 prosent.

 - Prisveksten har vært litt høyere enn ventet, og det er utsikter til at inflasjonen tiltar videre. Vi legger vekt på at den økte prisstigningen ikke skal få festne seg. Derfor er det riktig å øke renten nå, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. – Den norske høykonjunkturen er på vei inn i en ny fase. Vi har lenge hatt lav inflasjon og høy vekst. Nå ser det ut som vi får noe høyere inflasjon og lavere vekst, sier Qvigstad.

Analysen i Pengepolitisk rapport 2/08 tyder på at styringsrenten blir liggende på dagens nivå eller kanskje noe høyere det nærmeste året. Hovedstyret har vedtatt at styringsrenten bør ligge i intervallet 5¼ - 6¼ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 29. oktober, med mindre norsk økonomi blir utsatt for uventet store forstyrrelser.

- Selv om den økonomiske veksten avtar både hjemme og ute, vil det fortsatt være høy aktivitet i norsk økonomi en stund fremover. Arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå, inflasjonen tiltar og lønningene stiger mye, sier Jan F. Qvigstad.
 
For mer informasjon viser vi til notatet ”Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen” som er vedlagt pressemeldingen.  

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. juni 2008 14:00