Norges Bank

Publisert 31. oktober 2007 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 31. oktober 2007 14:00