Norges Bank

Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport 3/07

Serie:
Pengepolitisk rapport
Nummer:
3/2007

Hvis du lagrer filen og henter den inn i PowerPoint kan du ved å dobbeltklikke på figurene få frem tallene bak figurene.

Rapporten er basert på informasjon fram til og med 25. oktober 2007.
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 31. oktober 2007

Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember.

ISSN 1894-0226 (trykt utg.). ISSN 1894-0234 (online).

Publisert 31. oktober 2007 14:00
Publisert 31. oktober 2007 14:00