Norges Bank

Publisert 12. desember 2007 14:00

Pressekonferanser

Se pressekonferanser fra rentemøtene i 

videoarkivet

Publisert 12. desember 2007 14:00