Norges Bank

Spørsmål og svar om gjennomføring av F-auksjoner

Alle som skal ha tilgang til systemet må få tildelt rollen som «Ekstern F-auksjon bruker» for sin institusjon i brukerhåndteringssystemet Nekst.

Mulige feilkilder i registreringen av bruker er:

 • Superbruker må sende deg invitasjon til rollen, det holder ikke å kun registrere informasjon om bruker i Nekst.
 • Invitasjonen til rolle er utløpt. Da må superbruker sende ny invitasjon.
 • Superbruker må bekrefte din rolle som bruker før du får status aktiv og har tilgang til F-auksjonssystemet

Dette problemet kan skyldes at man har opprettet et bokmerke til siden hvor man får opp valget mellom innlogging som «Norges Bank Intern» og «Norges Bank Ekstern».

Gå inn på app.norges.bank.no/f-auksjon på nytt. Om du ønsker å ha et bokmerke må du sørge for at det ikke legges til før du er logget inn i løsningen og at nettleserens adressefelt inneholder app.norges-bank.no/fauksjon.

Superbruker må tildele seg selv rollen som «Ekstern F-auksjon bruker» i brukerhåndteringssystemet Nekst.

Trykk på eget navn, deretter på knappen «+ inviter til ny rolle» og send invitasjon til rollen som «Ekstern F-auksjon bruker».

Man vil automatisk bli logget ut av Nekst ved inaktivitet i 8 timer, eller ved at nettleseren lukkes helt ned.

 • Volumet registreres i hele millioner, f.eks. registreres 50 millioner kroner som 50 når budet legges inn.
 • Renten legges inn med to desimaler, f.eks. 0,01 prosent.
 • Ved F-innskudd med flytende eller fast rente og ordinær auksjonsform aksepteres ikke renter høyere enn gjeldende styringsrente.
 • Ved F-lån med flytende eller fast rente og ordinær auksjonsform aksepteres ikke renter som er lavere enn gjeldende styringsrente.
 • Ved auksjon med fastsatt auksjonsrente, vil auksjonsrenten fremgå i auksjonstavlen. Det vil ikke være mulig å legge inn bud med en annen rente.
 • Minste budvolum er 10 millioner kroner
 • Volum registreres i hele millioner kroner, f.eks. registreres 50 millioner kroner som 50 når budet legges inn.
 • Norges Bank aksepterer ikke bud i F-lån som det ikke stilles tilstrekkelig sikkerhet for. Se også Sikkerhet for bankenes lån.

Tildelt volum vil være synlig under detaljer for den aktuelle auksjonen i F-auksjonssystemet etter at Norges Bank har besluttet tildeling og annonsert resultatet av auksjonen. Merk at tildelt volum oppgis i hele kroner.

Renten beregnes med faktiske rentedager/ 365 dager.

Det sendes ut en e-post til alle om resultatet av auksjonen. Men det sendes ingen melding til enkeltdeltakere om oppgjør eller forfall. Tildelt volum krediteres/debiteres direkte på motpartenes konto i Norges Banks oppgjørssystem (NBO). Tildelt volum er tilgengelig i F-auksjonssystemet (se over). Motparten kan også se beløpet i NBO online.

På forfallsdag trekkes /godskrives banken like etter at Norges Banks oppgjørsystem (NBO) har åpnet for ny dag (typisk 05:31). Motparten må selv sørge for å ha tilstrekkelig likviditet på egen konto i NBO på forfallsdag for F-lån.

Dersom du har spørsmål som ikke behandles her, ta kontakt på likviditet@norges-bank.no. Du kan lese mer om utformingen av Norges Bank markedsoperasjoner her.

Publisert 27. april 2021 10:00
Publisert 27. april 2021 10:00