Norges Bank

Deltakere i notifiserte interbank- og verdipapiroppgjørssystemer

Kapittel 4 i betalingssystemloven gir bestemmelser om rettsvern og sikkerhet for oppgjørs- og avregningsavtaler.

Reglene gjelder for interbanksystemer med konsesjon etter betalingssystemloven, Norges Bank og verdipapiroppgjørssystemer etter særskilt godkjenning av Finanstilsynet.

De systemene som er omfattet av kapittel 4 skal gi melding til Norges Bank om hvem som er deltakere i systemene, og om endringer med hensyn til deltakere. Verdipapiroppgjørssystemene som omfattes skal gi tilsvarende melding til Finanstilsynet.

Norges Bank skal gi melding til EFTAs overvåkingsorgan om systemer som omfattes av kapittel 4, og gi melding om innledning av insolvensbehandling hos en deltaker i et slikt system.

Publisert 7. juli 2008 12:00
Sist endret 9. september 2014 08:37