Norges Bank

Bordplassering - årstalemiddagen 2012

Forfall kan forekomme, så vi tar forbehold om endringer i bordplasseringen.

Bord nr 1

 • Ryssdal, Rolv Erik, konsernsjef
 • Halvorsen, Kristin, statsråd
 • Busch, Tor-Aksel, riksadvokat
 • Johnsen, Sigbjørn, statsråd
 • Kvidal, Mary
 • Stang, Fabian, ordfører
 • Brundtland, Knut, konsernsjef
 • Tanum, Anne Catrine, styreleder
 • Stordalen, Petter
 • Erlandsen, Aasmund, administrerende direktør
 • Salthella, Monica, Norges Banks representantskap

Bord nr 2

 • Waal, Steffen, administrerende direktør
 • Eriksen, Tore
 • Løvenskiold, Carl Otto, konsernsjef
 • Vågeng, Sigrun, administrerende direktør
 • Mork, Geir, konsernsjef
 • Mellingsæter, Trond F., administrerende direktør
 • Rugland, Brit K., daglig leder
 • Kvalheim, Tore Eugen, leder
 • Sve, Frank, Norges Banks representantskap
 • Navarsete, Liv Signe, statsråd
 • Andresen, Johan H., konsernsjef

Bord nr 3

 • Nygaard, Mads, forlagsdirektør
 • Solberg, Erna, stortingsrepresentant
 • Bernander, John G., administrerende direktør
 • Stoltenberg, Jens, statsminister
 • Wærsted, Gunn, administrerende direktør
 • Wilhelmsen, Thomas, konsernsjef
 • Moe, Ola Borten, statsråd
 • Landsnes, Bente A., børsdirektør
 • Sandal, Reidar, Norges Banks representantskap
 • Ovesen, Gunn, administrerende direktør
 • Flåthen, Roar, LO-leder
 • Korneliussen, Tommy, konsernsjef

Bord nr 4

 • Magnus, Birger, styreformann
 • Micaelsen, Torgeir, stortingsrepresentant
 • Lund, Kristin Skogen, president NHO
 • Andersen, Dag Terje, stortingspresident
 • Svarva, Olaug, administrerende direktør
 • Skjørestad, Endre, styreleder
 • Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik, statsråd
 • Faremo, Grete, statsråd
 • Olsen, Øystein, sentralbanksjef
 • Olsen, Anette S., skipsreder
 • Haslestad, Jørgen Ole, konsernsjef

Bord nr 5

 • Klaveness, Trond Harald, styreformann
 • Korsberg, Øyvind, Stortingets første visepresident
 • Hansen, Runbjørg Bremset, Norges Banks representantskap
 • Hyttnes, Arne, administrerende direktør
 • Løfsgaard, Anne-Lise, administrerende direktør
 • Eide, Espen Barth, statsråd
 • Tjernsmo, Dag, administrerende direktør
 • Schei, Tore, høyesterettsjustitiarius
 • Ulltveit-Moe, Jens, konsernsjef
 • Kilaas, Liselott, administrerende direktør
 • Reitan, Odd, colonialmajor

Bord nr 6

 • Heiberg, Richard, administrerende direktør
 • Hansen, Bente Angell, utenriksråd
 • Klakegg, Stein, administrerende direktør
 • Byfuglien, Helga Haugland, preses biskop
 • Venold, Terje R., konsernsjef
 • Sønsteby, Steinar, administrerende direktør
 • Eilertsen, Trine, sjefredaktør
 • Solvik-Olsen, Ketil, stortingsrepresentant
 • Qvigstad, Jan F., visesentralbanksjef
 • Huitfeldt, Anniken, statsråd
 • Åsgård, Reidar, Norges Banks representantskap

Bord nr 7

 • Espedal, Harald, administrerende direktør
 • Gråberg, Eva Karin, Norges Banks representantskap
 • Mæland, Martin, konsernsjef
 • Paus, William, administrerende direktør
 • Tjomsland, Steinar, høyesterettsdommer
 • Remlov, Tom, administrerende direktør
 • Ebbesen, Jannecke, direktør
 • Dørum, Øystein, sjeføkonom
 • Haukaas, Lars, administrerende direktør
 • Syversen, Hans Olav, stortingsrepresentant

Bord nr 8

 • Kristensen, Svein, skattedirektør
 • Høybråten, Dagfinn, Stortingets femte visepresident
 • Valvatne, Ingunn, revisjonsdirektør
 • Støle, Svein, administrerende direktør
 • Moen, Espen R., professor
 • Vestli, Erland, Norges Banks representantskap
 • Juel, Steinar, sjeføkonom
 • Gjesteby, Kari, riksmekler
 • Hedendahl, Ulf, administrerende direktør
 • Forsstrøm, Svenn Erik, direktør

Bord nr 9

 • Berge, Gunnar, styreleder
 • Øverland, Randi Olaug, Norges Banks representantskap
 • Andreassen, Harald Magnus, sjeføkonom
 • Strand, Pål, administrerende direktør
 • Smith, Eivind, professor
 • Beyer, Mette Fossum, kommunikasjonsdirektør
 • Scheel, Hans Henrik, administrerende direktør
 • Gulbrandsen, Kristin, direktør
 • Skouen, Petter, administrerende direktør
 • Selvig, Erling, professor

Bord nr 10

 • Moum, Knut, ekspedisjonssjef
 • Sundtoft, Tine, Norges Banks representantskap
 • Thøgersen, Øystein, professor
 • Hægeland, Torbjørn, forskningsdirektør
 • Rivelsrud, Jan E.
 • Reegård, Stein, sjeføkonom
 • Tybring-Gjedde, Christian, stortingsrepresentant
 • Holmsen, Amund, direktør
 • Madsen, Vibeke Hammer, administrerende direktør
 • Holden, Steinar, professor
 • Bakke, Arve, forbundsleder

Bord nr 11

 • Lystad, Joakim, arbeids- og velferdsdirektør
 • Rødseth, Asbjørn, professor
 • Sørfonn, Ingebrigt S., stortingsrepresentant
 • Gjølstad, Liv, høyesterettsdommer
 • Fliflet, Arne, sivilombudsmann
 • Pedersen, Kjell, administrerende direktør
 • Røse, Bjørn, toll- og avgiftsdirektør
 • Eldegard, Gunvor, stortingsrepresentant
 • Isachsen, Arne Jon, professor
 • Rytman, Jørund, stortingsrepresentant
 • Lundgaard, Aase, statsautorisert revisor
 • Aaser, Svein, styreleder

Bord nr 12

 • Qvigstad, Lasse, førstestatsadvokat
 • Tetzchner, Jon S. von, daglig leder
 • Teigum, Siri, Partner advokat
 • Lier-Hansen, Stein, administrerende direktør
 • Hanstad, Per, administrerende direktør
 • Lund, Morten, Norges Banks representantskap
 • Bull, Kirsti Strøm, visepreses
 • Bjerketvedt, Pål, sjefredaktør
 • Gjølstad, Torbjørn, ekspedisjonssjef
 • Kristoffersen, Gerd Janne, stortingsrepresentant
 • Eckhoff, Audun, direktør

Bord nr 13

 • Kallevig, Karsten, direktør
 • Lie, Marianne, Norges Banks representantskap
 • Bjerkaas, Hans-Tore, kringkastingssjef
 • Rynning-Tønnesen, Christian, konsernsjef
 • Reitan, Ole Robert, administrerende direktør
 • Dyrdal, Dag, direktør
 • Storberget, Knut, stortingsrepresentant
 • Singsaas, Hilde, statssekretær
 • Djuve, Amund, sjefredaktør
 • Strand, Ola H., administrerende direktør
 • Skartveit, Hanne, politisk redaktør

Bord nr 14

 • Haugan, Finn, administrerende direktør
 • Idebøen, Kirsten, administrerende direktør
 • Roland, Kjell, managing director
 • Thornes, Sverre, konsernsjef
 • Nyland, Bente, oljedirektør
 • Pedersen, Jon Gunnar
 • Ringnes, Christian, administrerende direktør
 • Grande, Trond, direktør
 • Henriksen, Natasja, administrerende direktør
 • Baltzersen, Morten, finanstilsynsdirektør
 • Næss, Bjørn Erik, konserndirektør finans
 • Hegnar, Trygve, ansvarlig redaktør

Bord nr 15

 • Bjørnstad, Vidar, Norges Banks representantskap
 • Kvam, Anne, direktør
 • Haugsgjerd, Hilde, sjefredaktør
 • Ruyter, Finn Bjørn, konsernsjef
 • Myklebust, Egil
 • Nordvik, Harald, styreleder
 • Thomsen, Jan, direktør
 • Fiskerstrand, Arne Olav, administrerende direktør
 • Gjørv, Alexandra Bech, partner
 • Amundsen, Une, styreleder

Bord nr 16

 • Smørdal, Morten P., daglig leder
 • Weme, Sindre, direktør
 • Haug, Anne Kari, journalist
 • Folkestad, Anders, leder
 • Moene, Kalle, professor
 • Skorge, Per Gunnar, generalsekretær
 • Pedersen, Mats, direktør
 • Rømo, Anna, fagdirektør
 • Hylland, Aanund, professor
 • Skoland, Eli, stortingsrepresentant
 • Gjengedal, Anstein, politimester

Bord nr 17

 • Longva, Pål, ekspedisjonssjef
 • Thorkildsen, Inga Marte, stortingsrepresentant
 • Olsen, Kjetil, direktør
 • Mestad, Ola, professor
 • Bjørnland, Hilde C., professor
 • Aabø, Stein, journalist
 • Bergman, Jonas, fungerende leder
 • Thore, Susanne Munch, managing partner
 • Lie, Einar, professor
 • Markussen, John Arne, ansvarlig redaktør

Bord nr 18

 • Colbjørnsen, Tom, rektor
 • Lont, Auke, konsernsjef
 • Martinsen, Jan Erik, leder
 • Ulltveit-Moe, Karen Helene, professor
 • Bjerkholt, Olav, professor
 • Kleppe, Per
 • Munthe, Preben, professor
 • Ruud, Lasse, administrerende direktør
 • Mathiassen, Sofie, politisk redaktør
 • Torvik, Ragnar, professor
 • Banoun, Bettina, advokat
 • Evjen, Snorre, spesialrådgiver

Bord nr 19

 • Berntsen, Henrik, assisterende direktør
 • Østbøll, Solveig H., administrasjonsmedarbeider
 • Haugerud, Pål, ekspedisjonssjef
 • Christiansen, Per, dommer
 • Haugland, Jane, direktør
 • Ljones, Olav, assisterende direktør
 • Storeng, Ola, redaktør
 • Strøm, Steinar, professor
 • Feiring, Unni, komitésekretær
 • Bunæs, Eirik, avdelingsdirektør
 • Åvitsland, Geir, ekspedisjonssjef

Bord nr 20

 • Foss, Per-Kristian, Stortingets andre visepresident
 • Bjerkedal, Nina ekspedisjonssjef
 • Hallén, Arvid, administrerende direktør
 • Tenden, Borghild, stortingsrepresentant
 • Storvik, Kjell, tidligere sentralbanksjef
 • Bergo, Jarle, tidligere visesentralbanksjef
 • Andreassen, Tormod, Norges Banks representantskap
 • Bjurstrøm, Hanne, statsråd
 • Matsen, Egil, professor
 • Frisak, Nina, regjeringsråd
 • Vikøren, Birger, direktør

Bord nr 21

 • Thon, Olav
 • Grieg, Elisabeth, administrerende direktør
 • Wiggen, Bjørn M., konsernsjef
 • Slyngstad, Yngve, direktør
 • Møkster, Anne Jorun, administrerende direktør
 • Kjos, Bjørn, administrerende direktør
 • Hansson, Herbjørn, chairman & CEO
 • Giske, Trond, statsråd
 • Remøy, Stig, skipsreder
 • Meyer, Christine B., konkurransedirektør
 • Enger, Ole, konsernsjef

Bord nr 22

 • Lund, Kjetil, statssekretør
 • Ryel, Marius, direktør
 • Sjursen, Egil Herman, administrerende direktør
 • Berg-Hansen, Lisbeth, statstråd
 • Sanner, Jan Tore, stortingsrepresentant
 • Bjerkan, Gøril, universitetsstipendiat
 • Moland, Torstein, tidligere sentralbanksjef
 • Bergskaug, Geir, administrerende direktør
 • Wærness, Eirik, direktør
 • Aasrud, Rigmor, statsråd
 • Rød, Leif Ola, administrerende direktør

Bord nr 23

 • Austreid, Arne, administrerende direktør
 • Spildo, Arne, assisterende regjeringsråd
 • Grande, Trine Skei, stortingsrepresentant
 • Fagernæs, Sven Ole, regjeringsadvokat
 • Schjerva, Roger, statssekretær
 • Nicolaisen, Jon, direktør
 • Helliesen, Ida, siviløkonom
 • Reiten, Eivind, styreleder
 • Aasland, Tora, statsråd
 • Søberg, Morten, statssekretær
 • Mathisen, Per Broch, administrerende direktør

Bord nr 24

 • Røisland, Øistein, direktør
 • Steffensen, Christian, journalist
 • Havro, Gøril B., analyst
 • Kyllingstad, Ståle, administrerende direktør
 • Tovmo, Per, forsker
 • Haram, Are, journalist
 • Mjøs, Terje, konsernsjef
 • Gulbrandsen, Bjarne, direktør
 • Rege, Mari, professor
 • Steigum, Erling, professor
 • Koranyi, Balazs, byråsjef

Bord nr 25

 • Sjølie, Øystein, kommunikasjonsrådgiver
 • Cappelen, Ådne, leder
 • Falch, Ingvald, advokat
 • Storvik, Kaia, sjefredaktør
 • Rattsø, Jørn, professor
 • Brubakk, Petter Haas. direktør
 • Bjørnestad, Sigurd, journalist
 • Ask, Cecilie, juridisk direktør
 • Mothes, Helge, IKT direktør
 • Nilsen, Reidar, leder
 • Norman, Victor D., professor

 

Publisert 16. februar 2012 17:20