Norges Bank

Foredrag og taler

Sentralbankledelsen holder jevnlig foredrag og taler, hovedsakelig i åpne fora.

Talene er ikke en kanal for nyheter, men vil kunne begrunne og utdype politikkbeslutninger banken har tatt eller råd den har gitt til andre myndighetsorganer. Hovedformålet er å formidle kunnskap om Norges Banks kjernevirksomhet og forvaltningen av petroleumsfondet.

Flere av talene drøfter og utdyper prinsipielle sider ved bankens virksomhet, blant annet på områder som pengepolitikk, finansiell stabilitet og betalingssystemet.

Sist endret 15. februar 2024 12:00

Årstalen

Sentralbanksjefen holder talen "Økonomiske perspektiver" i februar hvert år.

Sist endret 15. februar 2024 12:00