Norges Bank

API-nyheter

Nytt JSON-format - overgangsperioden utvides

Onsdag 17. februar fjerner vi bakoverkompabiliteten for JSON-formatet i Norges Banks API for åpne data.

I september 2020 ble det offisielle formatet for sdmx-json gjort tilgjengelig for brukere av vårt datatorg. Det innebar en breaking change, derfor har vi hatt en gradvis overgang til det nye formatet.

Hvis du har tatt i bruk "sdmx-new-json" må det endres til å benytte "sdmx-json". Det kreves ingen endringer utover det.

Hvis du i dag benytter "sdmx-old-json" må du ta i bruk "sdmx-json" og tillegg endre til å håndtere det nye responsformatet. Den største endringen er at rotelementene omnevnes fra "header" og "datasets" til "meta" og "data.datasets". En full beskrivelse av formatet er tilgjengelig på GitHub.

Endringen var tidligere varslet for å gjennomføres 27. januar, men overgangsperioden er nå utvidet til 17. februar 2021 for å gi de som benytter dette noe bedre tid på å gjøre denne endringen i sine systemer.

Publisert 27. januar 2021 09:40

Kontakt

Vi hører gjerne fra deg dersom du har forslag til forbedringer eller har spørsmål.

data@norges-bank.no

Publisert 27. januar 2021 09:40