Norges Bank

API for åpne data

Norges Banks API for åpne data gir maskinell tilgang til utvalgt statistikk publisert av banken. Tjenesten er implementert som et REST programmeringsgrensesnitt hvor en kan formulere spørringer mot våre datasett og hente ut data i en rekke formater. Tjenesten kan fritt benyttes og krever ingen autentisering.

Tjenesten er basert på Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX)-standarden og etterkommer SDMX 2.1 RESTful web service-spesifikasjonen.

SDMX er et internasjonalt initiativ for utveksling av statistiske data og metadata. Standarden er sponset av syv internasjonale organisasjoner deriblant Verdensbanken, Den europeiske sentralbanken, Eurostat og Det internasjonale valutafondet (IMF).

Mer informasjon om SDMX-standarden kan finnes på deres websider.

Publisert 19. mai 2017 13:00

Kontakt

Vi hører gjerne fra deg dersom du har forslag til forbedringer eller har spørsmål.

data@norges-bank.no

Melding om endring

Som en konsekvens av nye prinsipper for beregning og publisering av Nowa  vil Norges Bank gjennomføre noen mindre endringer i API for åpne data. Endringene gjelder datasettet IR (renter):

  • Serieattributt OBS_STATUS erstattes med CALC_METHOD
  • Dimensjonen UNIT_MEASURE utvides med nye verdier BB (Banker med innlån), BL (Banker med utlån) og T (Transaksjoner)

Signaturen («series key») for datasettet endres ikke. Endringen gjennomføres kvelden den 2. Januar.

Publisert 19. mai 2017 13:00