Norges Bank

API-nyheter

Nytt JSON-format

Onsdag 25. november endrer vi JSON-formatet i Norges Banks API for åpne data. Dette vil påvirke alle API-forespørsler som ber om "sdmx-json" som svarformat. 

Overgangen fra beta til offisielt format innebærer noen strukturelle justeringer. Den største endringen er at rotelementene omnevnes fra "header" og "datasets" til "meta" og "data.datasets". En full beskrivelse av formatet er tilgjengelig på GitHub.

I en overgangsperiode frem til 27. januar 2021 vil det gamle beta-formatet fremdeles være tilgjengelig ved bruk av querystring parameteret "format=sdmx-old-json". 

Publisert 20. november 2020 10:00

Kontakt

Vi hører gjerne fra deg dersom du har forslag til forbedringer eller har spørsmål.

data@norges-bank.no

Publisert 20. november 2020 10:00