Norges Bank

API-nyheter

Endring av IR-datasettet for Nowa i Norges Banks datatorg

Nowa (Norwegian Overnight Weighted Average) dataserier vil framover kun være tilgjengelig fra datasettet SHORT_RATES. Dersom du henter Nowa dataserier fra IR-datasettet må du endre dette innen 1. desember 2023. 

Nowa tidsserier har vært tilgjengelig i Norges Banks datatorg under to forskjellige datasett, IR-datasettet og det nyere SHORT_RATES-datasettet.

Datasettet SHORT_RATES ble etablert i januar 2020 i forbindelse med at Norges Bank tok over som administrator for Nowa og inneholdt da tidsserier for Nowa rente, volum, indeks og kapitaliserte snitt.

IR-datasettet har kun hatt tidsserier for rente og volum, men til forskjell fra SHORT_RATES finnes også historisk Nowa rente og volum produsert fra 2011 til 2020.

Alle historiske data for Nowa er nå migrert inn i SHORT_RATES som med dette er komplett og inneholder alle dataserier for NOWA. Dermed vil disse tidsseriene bli fjernet fra IR-datasettet.

De to datasettene er i utgangspunktet like, i de fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig å bytte ut «IR» med «SHORT_RATES» i URL til Datatorg API.

Eksempel:

Gammel URL som skal avvikles: https://data.norges-bank.no/api/data/IR/.NOWA

URL som vil fortsette å fungere: data.norges-bank.no/api/data/SHORT_RATES/.NOWA

Brukere av Norges Banks datatorg må ta i bruk ny URL innen 1. desember 2023.

 

Har du spørsmål om endringen? Kontakt: data@norges-bank.no

Publisert 18. oktober 2023 16:50