Norges Bank

Styringsrenten månedsgjennomsnitt

Tabellen viser månedsgjennomsnitt av daglige noteringer. Fram til sommeren 1993 var døgnlånsrenten (D-lånsrenten) Norges Banks styringsrente.

Måned Styringsrente Reserverente Døgnlånsrente
4,5 3,5 5,5
4,5 3,5 5,5
4,5 3,5 5,5
4,5 3,5 5,5
4,5 3,5 5,5
4,5 3,5 5,5
4,37 3,37 5,37
4,25 3,25 5,25
4,25 3,25 5,25
4,07 3,07 5,07
3,86 2,86 4,86
3,75 2,75 4,75
3,39 2,39 4,39
3,21 2,21 4,21
3,00 2,00 4,00
2,82 1,82 3,82
2,75 1,75 3,75
2,75 1,75 3,75
2,62 1,62 3,62
2,47 1,47 3,47
2,25 1,25 3,25
1,89 0,89 2,89
1,45 0,45 2,45
1,25 0,25 2,25
0,87 -0,13 1,87
0,75 -0,25 1,75
0,75 -0,25 1,75
0,55 -0,45 1,55
0,5 -0,5 1,5
0,5 -0,5 1,5
0,36 -0,64 1,36
0,25 -0,75 1,25
0,25 -0,75 1,25
0,06 -0,94 1,06
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,00 -1,00 1,00
0,05 -0,95 1,05
0,25 -0,75 1,25
0,99 -0,01 1,99
1,5 0,5 2,5
1,5 0,5 2,5
1,5 0,5 2,5
1,5 0,5 2,5
1,5 0,5 2,5
1,33 0,33 2,33
1,25 0,25 2,25
1,25 0,25 2,25

For data lenger tilbake i tid, gå til Norges Banks API for åpne data