Norges Bank

Styringsrenten årsgjennomsnitt

Årlig gjennomsnitt av daglige observasjoner. Fram til sommeren 1993 var døgnlånsrenten (D-lånsrenten) Norges Banks styringsrente.

År Styringsrente Reserverente Døgnlånsrente
3,54 2,54 4,54
1,33 0,33 2,33
0,08 -0,92 1,08
0,36 -0,64 1,36
1,15 0,15 2,15
0,57 -0,43 1,57
0,5 -0,5 1,5
0,55 -0,45 1,55
1,05 0,05 2,05
1,49 0,49 2,49
1,5 0,5 2,5
1,55 0,55 2,55
2,14 1,16 3,14
1,92 2,92
1,75 2,75
5,32 6,32
4,38 5,59
2,74 4,74
1,92 3,92
1,82 3,82
4,21 6,21
6,73 8,73
6,98 8,98
6,22 8,22
6,35 8,35
5,51 7,51
3,38 5,38
4,48 6,48
4,75 6,75
4,78 6,78
6,5 7,95
9,5 10,64
8,34 9,94
10,82
10,6
13,08
13,9
14,16
11,36
10,8
10,06
11,03