Norges Bank

Styringsrenten årsgjennomsnitt

Årlig gjennomsnitt av daglige observasjoner.

Fram til sommeren 1993 var døgnlånsrenten (D-lånsrenten) Norges Banks styringsrente.

Styringsrente Reserverente Døgnlånsrente
2019 1,15 0,15 2,15
2018 0,57 -0,43 1,57
2017 0,50 -0,50 1,50
2016 0,55 -0,45 1,55
2015 1,05 0,05 2,05
2014 1,49 0,49 2,49
2013 1,50 0,50 2,50
2012 1,55 0,55 2,55
2011 2,14 1,16 3,14
2010 1,92 NA 2,92
2009 1,75 NA 2,75
2008 5,32 NA 6,32
2007 4,38 NA 5,59
2006 2,74 NA 4,74
2005 1,92 NA 3,92
2004 1,82 NA 3,82
2003 4,21 NA 6,21
2002 6,73 NA 8,73
2001 6,98 NA 8,98
2000 6,22 NA 8,22
1999 6,35 NA 8,35
1998 5,51 NA 7,51
1997 3,38 NA 5,38
1996 4,48 NA 6,48
1995 4,75 NA 6,75
1994 4,78 NA 6,78
1993 6,50 NA 7,95
1992 9,50 NA 10,64
1991 8,34 NA 9,94
1990 NA NA 10,82
1989 NA NA 10,60
1988 NA NA 13,08
1987 NA NA 13,90
1986 NA NA 14,16
1985 NA NA 11,36
1984 NA NA 10,80
1983 NA NA 10,06
1982 NA NA 11,03