Norges Bank

Private kontantdepoter - oppbevaring, sortering og pakking mv.

Gjeldede fra 30. mai 2017.

Dette vedlegget beskriver hvilke kontanter som kan inngå i beregningsgrunnlaget for rentekompensasjon samt hvordan kontantene må være oppbevart, sortert og pakket.

 1. Kontanter som kan inngå i beregningsgrunnlaget
  Kun ekte, norske kontanter - sedler av utgave VII, VIII, dagens mynter [1] samt 50 øre tilbaketrukket 1.5.2012 - kan inngå i beregningsgrunnlaget.

  Følgende kontanter inngår ikke i beregningsgrunnlaget:

  1. Utgåtte mynter samt utgåtte sedler av utgave I - VI
  2. Sedler og mynter som omfattes av egne bestemmelser for innlevering utgitt av Norges Bank, jf.:
   • Forskrift om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter
   • Norges Banks regelverk for innlevering av fargede sedler
  3. Minnemynter
 2. Krav til oppbevaring, sortering, pakking mv. av kontanter
  Beholdninger som inngår i beregningsgrunnlaget for rentekompensasjon, skal oppbevares samlet og atskilt fra depotets øvrige beholdninger og pakkes og ordnes på en oversiktlig og systematisk måte slik at Norges Bank enkelt kan avstemme og kontrollere beholdningene. For øvrig kan det enkelte depot i stor utstrekning selv bestemme pakkemåter etc., jf. pkt. 2.1.2 og 2.2.2.

  Krav til sortering og pakking av kontanter som inngår i grunnlaget for rapportering og beregning:

  2.1 Sedler

  2.1.1 Sortering:
  Sedler som kan inngå i beregningsgrunnlaget, skal være:

  • Valørsortert
  • Utgavesortert
  • Kvalitetssortert i
   - resirkulerbare
   - ikke-resirkulerbare, dvs. skilt ut i henhold til Norges Banks retningslinjer [2]

  Valørsorterte sedler som ennå ikke er utgave- og kvalitetssortert, kan etter nærmere avtale inngå i beregningsgrunnlaget med inntil 20 % av totalt antall resirkulerbare sedler.

  Private depoter som etter særskilt avtale med Norges Bank foretar destruksjon i integrert maskinprosess, vil i tillegg kunne ha kvaliteten "avviste" sedler.

  2.1.2 Pakking

  a) Resirkulerbare sedler som kan inngå i beregningsgrunnlaget, skal være pakket:

  • I bunter (100 stk eller 500 stk sedler) med banderole, evt. i pakker med strappebånd eller liknende
  • I minibankkassetter fylt opp for utlevering inneholdende et antall sedler som depotet kan fastsette, delelig med 100

  b) Ikke-resirkulerbare sedler som kan inngå i beregningsgrunnlaget, skal være pakket i bunter (100 stk eller 500 stk sedler) med banderole, evt. i pakker med strappebånd eller liknende. Dersom depotet finner det hensiktsmessig, kan sedlene være forberedt for innsending til sentralbanken og således være merket og forseglet i hht. Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank.

  c) Valørsorterte sedler som ennå ikke er utgave- og kvalitetssortert og som kan inngå i beregningsgrunnlaget, skal være pakket:

  • I bunter (100 stk eller 500 stk sedler) med banderole, evt. i pakker med strappebånd eller liknende
  • På brett eller på annen systematisk måte samlet for senere kvalitetssortering (maskinbehandling) med skillekort el. mellom hver 100., 500. eller 1000. seddel

  2.2 Mynt

  2.2.1 Sortering:

  Mynter som kan inngå i beregningsgrunnlaget, skal være:

  • Valørsortert
  • Kvalitetssortert i resirkulerbare og ikke-resirkulerbare (skadet mynt)

  2.2.2 Pakking:

  a) Resirkulerbare mynter skal være pakket i poser / bulk med et innhold pr valør som depotet kan fastsette, eller i ruller med standard innhold i hht. Vilkår for innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank.

  b) Ikke-resirkulerbare mynter (skadet) skal pakkes i henhold til Vilkår for innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank.

Bestemmelsene i dette vedlegget kan endres av Norges Bank med en måneds skriftlig varsel.

Fotnoter

 1. Jf Norges Banks internettsider om sedler og mynter
 2. Norges Banks "Retningslinjer for utsortering av ikke-resirkulerbare sedler"

 

Publisert 12. juli 2005 13:53