Norges Bank

Årsmøte i NGFS

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache deltok i dag på årsmøtet i NGSF  (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System).

Arrangementet ble avholdt digitalt for de 89 medlemsinstitusjonene, sentralbanker og finanstilsyn, samt for 13 observatører som omfatter internasjonale organisasjoner blant annet BIS, IMF, Verdensbanken og OECD.

– Vi ser på NGFS som en viktig arena for å utvikle kunnskap om klimarisiko og for å komme fram til en god forståelse av rolle og grenser for sentralbankers virke på klimaområdet. Nettverkets arbeid bidrar til å bringe tanker og potensielle tiltak på bordet for sentralbankers oppmerksomhet om klima, som hver institusjon, innenfor sitt mandat, kan vurdere hensiktsmessigheten av, sier Ida Wolden Bache.

Årsmøtet hadde en gjennomgang av siste års aktiviteter i nettverkets 5 arbeidsstrømmer, der en rekke rapporter er publisert. NGFS' årsrapport for 2020 gir en oversikt over arbeidet. Norges Bank har deltatt aktivt i 3 arbeidsstrømmer: makrofinansiell, oppskalering av grønn finans, og forskning som nylig er etablert. Banken har bidratt til rapporter om klimascenarioer, ansvarlig forvaltning med oppfølgningsrapport i 2020, pengepolitikk og klima, samt også den foreløpig siste rapporten fra mars i år som omhandler relevansen for det operasjonelle rammeverket

I Norges Banks årsrapport for 2020, offentliggjort i februar, var det et særskilt kapittel om klima og bærekraft. Den redegjørelsen er nå utgitt som egen publikasjon. Se rapporten Samfunnsansvar og bærekraft (pdf)

Sist endret 13. oktober 2021 20:00
Sist endret 13. oktober 2021 20:00