Norges Bank

Hvordan søke på ledige stillinger

Jobbsøknader mottas kun i tilknytning til utlyste stillinger, og kun gjennom vår rekrutteringsløsning Webcruiter.

Ved å registrere deg i vårt rekrutteringssystem kan du abonnere på informasjon om ledige stillinger fra Norges Bank.

Dersom du har funnet en stilling du ønsker å søke er første trinn å registrere din CV og skrive et søknadsbrev i vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Sikkerhetsgodkjenning

Ansatte og innleide skal som hovedregel være sikkerhetsgodkjent før de kan starte å arbeide for banken. Hva en sikkerhetsgodkjenning bygger på varierer ut ifra hvilke adganger og tilganger den ansatte/innleide behøver og hvilke bakgrunnssjekker det er rettslig grunnlag for å gjennomføre. Eksempler kan være innhenting av politiattest, kredittsjekk og verifisering av utdanning og arbeidserfaring. Vi vil alltid innhente samtykke fra deg i forkant.

Offentlig søkerliste

Norges Bank er en offentlig virksomhet og er derfor underlagt offentlighetsloven. Det innebærer blant annet at vi har en plikt til å utarbeide offentlige søkerlister.

Søkerlistene er ikke offentlig tilgjengelige så snart de er utarbeidet. Ditt navn kommer ikke automatisk på Norges Banks offentlige journal og hvem som helst kan ikke se offentlig søkerliste gjennom et enkelt søk på nett. Den som ønsker å få innsyn i søkerlisten må henvende seg direkte til oss og be om innsyn i søkerlisten. Enhver kan få innsyn i offentlig søkerliste dersom de ber om det.

Offentlig søkerliste inneholder navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker.

Du kan be om å unnta opplysninger som navn fra den offentlige søkerlisten dersom du viser til særlige grunner for å bli unntatt fra oppføring. Dersom du ønsker navnet ditt unntatt fra søkerlisten, må du derfor krysse av i boksen ved spørsmålet "Ønsker du å unnta navnet ditt fra søkerlisten" i søknadsskjemaet. Din begrunnelse for unntak må veie tyngre enn hensynet til offentlighetens innsyn i søkerlisten. For øvrig kan det legges vekt på rekrutteringshensyn, men du må likevel kunne vise til gode grunner for at du skal kunne unntas fra søkelisten. Det er ikke mulig å gi en fullstendig oversikt over hva som skal til for at du kan bli unntatt fra søkerlisten, men lovteksten og forarbeidene gir en pekepinn. Dersom du har søkt på en stilling som er viktig for offentligheten skal det generelt litt mer til for å få innvilget unntak fra søkerlisten.

Norges Bank gjør oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på en offentlig søkerliste.

Dersom du har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste, men ikke får det innvilget, får du beskjed før listen offentliggjøres slik at du kan velge å trekke søknaden.

Publisert 9. juli 2018 09:59

Ledige stillinger

  • {{item.Title}} Forfatter: {{item.Author}}
Det er for tiden ingen ledige stillinger
Publisert 9. juli 2018 09:59