Norges Bank

1997 Norges Banks oppgjørssystem

Fra 1997 tok Norges Bank i bruk et nytt oppgjørssystem (NBO) som reduserte risikoen og økte effektiviteten i betalingsoppgjørene i Norge.

Store interbanktransaksjoner blir gjort opp løpende gjennom dagen. Mindre betalinger gjøres opp noen ganger daglig på basis av avregning bankene imellom.

Dette bidrar til reduksjon av systemrisikoen siden færre institusjoner til enhver tid har utestående fordringer på hverandre, samtidig som beløpenes størrelse reduseres. Funksjonaliteten i NBO er i samsvar med internasjonale anbefalinger på området.

Hovedprinsippet er at alle betalinger kontrolleres for dekning før de gjøres opp i Norges Bank. Er det dekning skjer oppgjøret umiddelbart. Mangler dekning, legges transaksjonen i kø inntil banken som skal belastes har dekning.

En forbedret versjon av oppgjørssystemet ble tatt i bruk i 2009.

Litteratur:

Norges Banks årsberetninger 1997 og 2009

Harald Haare og Inger Johanne Sletner: Betalingssystemet - en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn. Penger og Kreditt 2007/2

Elisabeth Holvik og Dag-Inge Flatraaker: Norges Banks nye oppgjørssystem-NBO. Penger og Kreditt 1997/3

Gunnvald Grønvik og Eline Vedel: Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv. I Sentralbanken i forandringens tegn. Festskrift til Kjell Storvik. Norges Banks skriftserie nr. 28, Oslo 1999.

Jon A. Solheim og Helge Strømme: Modernisering og utkontraktering av Norges Banks oppgjørssystem. Penger og Kreditt 2003/4

Nytt oppgjørssystem. Pressemelding 19.11.1997

Harald Haare og Jon A. Solheim: Utviklingen i det norske betalingssystemet i perioden 1945-2010, med særlig vekt på Norges Banks rolle. Norges Banks skriftserie nr.44, Oslo 2011.

Kjetil Watne: Nytt oppgjørssystem i Norges Bank. Penger og Kreditt 2011/2