Norges Bank

Årsmelding

Noregs Banks årsmelding og rekneskap 2009

Serie:
Årsmelding
Nummer:
2009
Publisert 25. mars 2010 16:00
Publisert 25. mars 2010 16:00