Norges Bank

Årsmeldinga til Noregs Bank består av årsmelding frå hovudstyret, rekneskap for Noregs Bank og oversikt over verksemda til banken.

Publisert 25. mars 2010 16:00
Publisert 25. mars 2010 16:00