Norges Bank

Tohundreårsjubileum, Skriftserie

Utviklingen av det norske betalingssystemet i perioden 1945-2010, med særlig vekt på Norges Banks rolle

Forfatter:
Harald Haare og Jon A. Solheim
Serie:
Skriftserie
Nummer:
44/2011

Publikasjonen gir en oversikt over utviklingen av det norske betalingssystemet i perioden 1945-2010. Den er skrevet som et ledd i arbeidet med å dokumentere Norges Banks historie frem mot bankens 200-årsjubileum som finner sted i 2016. Det er lagt vekt på å gi en beskrivelse av viktige hendelser og utviklingstrekk i betalingssystemet for både betalingstjenester og interbanktransaksjoner.

Innhold:

Kapittel I. Introduksjon

Kapittel II. Hovedtrekk i utviklingen av det norske betalingssystemet i perioden 1945-2010, med særlig vekt på Norges Banks rolle

Kapittel III. Perioden 1945-1979 - Nye betalingstjenester vinner frem

Kapittel IV. Perioden 1980-1999 - Etablering av et mer effektivt og robust betalingssystem

Kapittel V. Perioden 2000-2010 - Teknologisk videreutvikling og konsolidering

 

ISSN 0802-7188 (trykt), 1504-0577 (online)

Publisert 17. januar 2012 15:30
Publisert 17. januar 2012 15:30