Norges Bank

Engelsk utgave av jubileumsboken "Norges Bank 1816-2016"

"Norges Bank 1816-2016" foreligger nå i en redigert utgave på engelsk, utgitt av Oxford University Press.

Norges Bank har vært en sentral brikke i norsk økonomisk utvikling fra den kompliserte fødselen kort tid etter napoleonskrigene og fram til dagens situasjon som nyrik oljenasjon. Boka "Norges Bank 1816-2016" tar særlig for seg forholdet mellom banken og de politiske institusjonene i Norge. Bankens rolle har blitt formet og omformet av oppfatningen om hva slags finansielle tjenester Norge trengte, hvordan den økonomiske politikken ble koordinert, og hvordan makten ble fordelt mellom folkevalgte organer, den utøvende makten og underliggende institusjoner med et definert mandat. Hovedmålet med boka er å spore og forklare disse endringene de siste to århundrene.

"Norges Bank 1816-2016" er skrevet av Einar Lie, i sammarbeid med Jan Thomas Kobberrød, Gjermund F. Rongved og Eivind Thomassen.

Publisert 7. oktober 2020 15:03

26:02

Her forteller historieprofessor Einar Lie i samtale med Morgenbladets Maria Berg Reinertsen om de viktigste milepælene i bankens 200-årige historie, med særlig vekt på forholdet mellom Norges Bank og de politiske institusjonene.

Publisert 7. oktober 2020 15:03