Norges Bank

Norges Bank utvider kredittavtalen med Sedlabanki Islands

Norges Bank og Sedlabanki Islands inngikk i mai i år en kredittavtale som ga Sedlabanki Islands anledning til å låne opp til EUR 500 millioner når og hvis behov oppstår. Avtalen løp opprinnelig ut 2008, men er blitt forlenget ut 2009 på samme vilkår.

Samtidig er Norges Bank villig til å yte Sedlabanki Island et lån på EUR 500 millioner med løpetid inntil 5 år. Et slikt lån er betinget av at Norges Bank får garanti fra den norske staten. I en pressemelding fra Finansdepartementet har finansminister Kristin Halvorsen uttalt at regjeringen så snart som mulig vil legge fram en proposisjon for Stortinget med forslag om statsgaranti for et slikt lån.

Norges Bank forutsetter at IMFs styre godkjenner et låneprogram med Island og at også andre land bidrar med finansiering.

Det vises til pressemeldinger fra Finansdepartementet av 3. november 2008 og fra IMF 24. oktober 2008.

Publisert 3. november 2008 17:12