Norges Bank

Bytteordningen

Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet fullmakt til å sette i verk en ordning der staten og bankene bytter statspapirer mot obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) for en avtalt periode.

Norges Bank har administrert ordningen på oppdrag fra Finansdepartementet. Det er ikke avholdt auksjoner etter 17. desember 2009 og siste avtale i bytteordningen forfalt 18. juni 2014.

Publisert 3. mars 2009 09:21