Norges Bank

Historie

Noregs Bank blei etablert i 1816 og startkapitalen er kjend som sølvskatten.

Les meir om sølvskatt, myntunion, gullstandard og Bretton Woods. Sjå også bilete frå den nesten 200 år lange historia til banken.

Noregs Banks tidslinjer frå 1816

 

Noregs Bank 200 år i 2016

Noregs Bank hadde 200-års jubileum i 2016. I tilknytning til jubileet blei det gjort eit omfattande forskningsprosjekt som resulterte i fleire bøker og rapportar i forkant av og i sjølve jubileumsåret.

Finanskrisen 2007-2008

Den økonomiske uroen høsten 2008 ble utløst av problemer i det amerikanske subprime boligmarkedet i august 2007. For å dempe virkningene av finanskrisen satte Norges Bank i verk en rekke tiltak for å øke likviditeten i banksystemet. Norges Bank ga lån med lengre varighet enn vanlig, og lempet på kravene til sikkerhet bankene må stille for å få lån.

Sist endret 24. september 2020 18:00