Norges Bank

Regelverk og skjema

Oppgjørssystemet skal oppfylle relevante internasjonale standarder og krav til samfunnskritisk infrastruktur.

Alle banker i Norge kan ha konto i Norges Bank. Betalinger gjøres opp med endelig virkning ved posteringer på bankenes kontoer. Dette gjelder alle typer betalinger for privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter, bankenes valutahandel og likviditetsoverføringer samt oppgjør for handel med verdipapirer og derivater. Bankene kan skaffe seg tilstrekkelig likviditet til betalingsoppgjørene i Norges Bank ved å låne med sikkerhet i verdipapirer. Renten på bankenes innskudd i Norges Bank er den sentrale renten ved utøvelsen av Norges Banks pengepolitikk (styringsrenten).

Rammevilkår, funksjoner og oppgaver (pdf, 225 kB)

Avtaler og regelverk

Forskrift om adgang til lån og innskudd i Norges Bank (Lovdata)

Vilkår for kontohold i Norges Bank

Driftsmønsteret for NBO (pdf)

Priser og gebyrer i Norges Banks oppgjørssystem for 2024
(Rundskriv 5/2023)

For avtaler og retningslinjer for bankenes låneadgang i Norges Bank se siden Sikkerhet for bankenes lån

Sist endret 30. januar 2023 09:40
Sist endret 30. januar 2023 09:40