Norges Bank

Jan Fredrik Qvigstad

Økonom emeritus

Kontakt:

Tlf.: 22 31 60 64
E-post: jan.qvigstad@norges-bank.no

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Født: 1949

Utdannelse:

1975: Sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring:

1. september 2019: Økonom emeritus, Norges Bank

2014: Direktør med spesialoppgaver

2008-2014: Oppnevnt som visesentralbanksjef for 6 år

1997–2008: Direktør og medlem av ledergruppen (konsernledelsen) i Norges Bank. Leder for Norges Bank Pengepolitikk med ansvar for Økonomisk avdeling, Pengepolitisk avdeling, Markedsoperasjons- og analyseavdelingen, Forskningsavdeling og Statistikkavdelingen

2000–2008: Engasjement professor II i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen-BI

1998–1999: Engasjement studierektor II i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen-BI

1992–1996: Direktør i Økonomisk avdeling i Norges Bank

1990–1992: Senior Officer i EFTA med koordineringsansvar for finansielle tjenester og kapitalbevegelser i EØS-forhandlingene

1984–1990: Assisterende direktør i Økonomisk avdeling Norges Bank

1982: Visiting Scholar ved University of Cambridge, England

1978–1984: Byråsjef, senere underdirektør i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet

1974–1978: Vitenskapelig assistent på Sosialøkonomisk Institutt, Universitetet i Oslo

Annet:

Fra 2016: Medlem av Petroleumsprisrådet

Fra 2014: Nestleder i Statistisk sentralbyrås styre

Se engelsk versjon av denne siden for en oversikt over publiserte artikler, bøker og taler.

Sist endret 2. september 2019 11:13