Norges Bank

Tema: Penger og betalingssystem

Trenger vi egentlig penger?

Hva er poenget med penger og en sentralbank som passer på dem? Kunne vi klart oss like godt uten? Hvordan vil i så det kunne se ut?

Se videoen, løs deretter oppgavene

Video:

02:05