Norges Bank

Tema: Penger og betalingssystem

Løs oppgaver

Oppgavene kan løses i grupper eller individuelt.

Oppgave 1 - Diskusjonsoppgave

Vi bruker penger til å betale med, spare og måle verdi. Men kunne vi klart oss uten?

  • Er det andre måter vi kan betale på?
  • Har vi andre måter å spare på?
  • Finnes det alternative mål på verdi?

Forbered et innlegg eller en presentasjon som innledning til åpen diskusjon i klasserommet.

Oppgave 2 - Kreativ oppgave

Norges Banks sedler og mynter er lette å kjenne igjen - og vanskelige å forfalske. Hvorfor er det sånn og kunne de sett annerledes ut?

  • Hva gjør det lett å kjenne igjen en ekte seddel?
  • Hvilke forutsetninger må oppfylles for at en seddel skal kunne brukes til å betale med?
  • Hvordan ville dere utformet sedlene, hvis dere skulle utstedt deres egne penger?

Lag et utkast til utforming av egne pengesedler som oppfyller forutsetningene for å kunne brukes som penger.

Oppgave 3 - Analyseoppgave

I Norge har vi primært to typer penger: Sentralbankpenger fra Norges Bank, og kontopenger fra de private bankene. Men hvor mye er det av hver type? Og hva er forskjellen på dem?

  • Hvor mye sentralbankpenger finnes det i omløp?
  • Hvor mye kontopenger finnes det i omløp?
  • Hvordan har fordelingen dem imellom vært opp gjennom historien?

Lag en rapport eller presentasjon som beskriver hva dere har funnet ut.