Norges Bank

Rundskriv 3/2019

Endring i Vedlegg til vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank

Pkt. 5 i Vilkårene sier at retningslinjer for hva som kjennetegner skadde/slitte mynter, kan fås ved henvendelse til Norges Bank.

Oppdatert vedlegg til retningslinjer er nå lagt ut på våre nettsider.

Gjeldende Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter, med ovennevnte vedlegg, finnes på Norges Banks internettsider.

 

Publisert 1. mars 2019 10:01