Norges Bank

Pengemarkedsundersøkelse

Pengemarkedsundersøkelse

Serie:
Pengemarkedsundersøkelse
Nummer:
2010

Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in April 2010 (BIS)

Pressemelding 1. september 2010

Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank gjort en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International Settlements (BIS). Fra 2013 gjennomfører Norges Bank en årlig undersøkelse av det norske pengemarkedet. Undersøkelsen utfyller BIS-undersøkelsen, og dekker i tillegg markedene for gjenkjøpsavtaler (repo-markedet) og for usikrede pengemarkedslån.

Publisert 1. september 2010 15:00
Publisert 1. september 2010 15:00