Norges Bank

Markedsundersøkelse

Pengemarkedsundersøkelse

Serie:
Markedsundersøkelse
Nummer:
2001

Norges Bank overvåker til enhver tid det norske valuta- og pengemarkedet. Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank gjort en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International Settlements (BIS). Fra 2013 til 2019 gjennomførte Norges Bank en årlig undersøkelse av det norske pengemarkedet. Dette er nå erstattet av aggregerte pengemarkedsdata som publiseres hver virkedag kl 11.

Publisert 9. oktober 2001 17:00
Publisert 9. oktober 2001 17:00