Norges Bank

Regionalt nettverk

Høy kostnadsvekst svekker utsiktene

Les rapporten her (nettformat)

Intervjuer: Intervjuene er hovedsakelig gjennomført i perioden 1.-19. august.
Pressemelding: Høy kostnadsvekst svekker utsiktene
(Pressemelding 13. september 2022)

Forsidebilde av publikasjonen Høy kostnadsvekst svekker utsiktene

Dette sier bedriftene om den økonomiske utviklingen – kort fortalt

Kostnadene og prisene øker mye

Bedriftenes kostnader øker kraftig og mange bedrifter har økt utsalgsprisene mye det siste året. Det er særlig økte innkjøpspriser, høye energikostnader og tiltagende lønnsvekst som trekker opp kostnadene for bedriftene.  

Flertallet av bedriftene tror prisene vil øke mindre fremover.

Det er fortsatt vanskelig å få tak i arbeidskraft

Det er litt færre bedrifter enn i mai som har vanskeligheter med å rekruttere nye medarbeidere med riktig kompetanse, men det er fortsatt langt mer utbredt enn vanlig.

Det er også mange bedrifter som har problemer med å få tak i nok varer, men en del bedrifter oppgir at problemene er mindre enn tidligere.  

Bedriftene tror de får mindre å gjøre fremover

De fleste bedriftene har foreløpig mye å gjøre, men mange tror økte kostnader vil føre til redusert etterspørsel fremover. Bedriftene tror husholdningene vil bruke mindre penger på varer og tjenester, og at næringslivet vil utsette investeringer.

Bedriftene tror imidlertid at etterspørselen fra oljenæringen vil øke fremover.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 13. september 2022 10:00
Publisert 13. september 2022 10:00