Norges Bank

Pressemelding

Regionalt nettverk: Høy kostnadsvekst svekker utsiktene

Bedriftene i Regionalt nettverk melder om høy prisvekst, og prisveksten har økt gjennom sommeren. Samtidig har aktivitetsveksten avtatt. Fremover tror bedriftene at pris- og kostnadsveksten og høyere renter vil bidra til at aktiviteten faller litt. Det er fortsatt mange bedrifter som begrenses av kapasitetsproblemer, men andelen er lavere enn i mai. Nesten halvparten av bedriftene sliter med å få tak i arbeidskraft.

Veksten i bedriftenes utsalgspriser er den høyeste som er målt siden oppstarten av Regionalt nettverk i 2002. Over halvparten av bedriftene tror prisene vil øke mindre det kommende året.

Bedriftene venter at aktiviteten vil falle gjennom høsten og vinteren. De tror sterk pris- og kostnadsvekstvekst og høyere renter vil dempe etterspørselen fremover, særlig fra husholdningene og oppdragsgivere i bygg- og anleggsnæringen.

Andelen bedrifter som har kapasitetsbegrensninger har økt mye det siste året, men har avtatt litt gjennom sommeren. Nedgangen er bredt basert. Kontaktene venter at årslønnsveksten i år blir på 4,0 prosent. Det er litt høyere enn anslaget i mai.

Les rapporten: Regionalt nettverk 3/2022

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. september 2022 10:00
Publisert 13. september 2022 10:00