Norges Bank

Dette sier bedriftene om den økonomiske utviklingen – kort fortalt

Bedriftene produserer og selger mer i takt med gjenåpningen av samfunnet

Utbruddet av koronaviruset og smitteverntiltakene har påvirket norske bedrifter mye siden mars 2020. De siste månedene har aktiviteten i næringslivet tatt seg opp. I takt med gjenåpningen, rapporterer bedriftene om høyere produksjon og større salgsvolum enn for tre måneder siden.  Det er spesielt bedrifter som selger tjenester til husholdningene som har fått mer å gjøre, men også industribedriftene forteller at de produserer mer nå.

I mai rapporterte bedriftene om gode framtidsutsikter. Bedriftene er fortsatt optimistiske, men bedriftene innen varehandel tror på en liten nedgang.

Bedriftene planlegger å investere mer det kommende året.

Bedriftene vil sysselsette enda flere, men har utfordringer i å få tak i nok arbeidskraft

De siste månedene har det blitt flere ansatte i bedriftene. Forventninger om god aktivitet i økonomien fremover gjør at bedriftene tror de vil sysselsette enda flere de neste tre månedene.   

Det er flere bedrifter enn på lenge som har problemer med å få tak i nok arbeidskraft. Selv om grensene nå i større grad har åpnet igjen, opplever bedriftene fortsatt at det er vanskeligere enn tidligere å få tak i arbeidere fra andre land.

Utsalgsprisene øker og mye av økningen skyldes høyere råvarepriser

Økte priser på råvarer som for eksempel trelast og stål, har bidratt til høyere prisvekst de siste 12 månedene. Det er særlig bedriftene innen industri, varehandel og bygg og anlegg som har måttet justere prisene sine. Et flertall av bedriftene tror prisene vil øke enda mer fremover.

Bedriftene tror lønnsveksten i år vil bli på 2,9 prosent. Dette er litt høyere enn de trodde i mai. Bedriftene forklarer dette med blant annet manglende tilgang på arbeidskraft og bedre lønnsomhet.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 14. september 2021 10:00
Publisert 14. september 2021 10:00