Norges Bank

Regionalt nettverk

Nedgang i aktiviteten – bedrede utsikter

Intervjuer: Hovedsakelig gjennomført i perioden 25. januar-12. februar
Pressemeld.: Nedgang i aktiviteten – bedrede utsikter (Pressemelding 9. mars 2021)

Dette sier bedriftene om den økonomiske utviklingen – kort fortalt

Bedriftene har fått mindre å gjøre, men ser lysere på fremtiden

Utbruddet av koronaviruset og smitteverntiltakene har påvirket norske bedrifter mye det siste året. Økt smitte og strengere tiltak har bremset aktiviteten i næringslivet i vinter. Det er spesielt bedrifter som tilbyr varer og tjenester til husholdningene som får solgt mindre.

Bedriftene tror de vil få mer å gjøre etter hvert som tiltakene for å begrense smitte blir mindre strenge, og de er mer optimistiske nå enn i november.

Bedriftene planlegger å investere mer i 2021 enn de gjorde i 2020.

Det er mye ubrukte ressurser blant bedriftene

Det er flere bedrifter enn i november som kan øke salget eller produksjonen uten å investere i nytt utstyr eller ansette flere. Det er hovedsakelig fordi aktiviteten har falt hos en del av bedriftene. De fleste bedriftene svarer at de får tak i de medarbeiderne de trenger.  

De siste månedene har det vært en svak nedgang i antall ansatte i bedriftene etter en ny nedstegning flere steder i landet. Bedriftene tror de vil få en liten oppgang i hvor mange de har i arbeid de neste tre månedene. Dette avhenger av smitteutviklingen og hvor mange av de permitterte som kan komme tilbake i arbeid.  

Bedriftene venter lav lønnsvekst

Bedriftene tror lønnsveksten i år vil bli på 2,3 prosent.

Prisene på tjenester til husholdningene har økt lite det det siste året, mens prisene på varer er en del høyere enn de var i fjor vinter. Bedriftene tror ikke de vil øke prisene like mye det kommende året.

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 9. mars 2021 10:00
Publisert 9. mars 2021 10:00