Norges Bank

Regionalt nettverk

Oppsummering fra ringerunde i august 2012

27. august 2012

I perioden 15.-17. august 2012 ble det gjennomført telefonsamtaler med et begrenset utvalg kontakter i Norges Banks regionale nettverk. Samtlige regioner deltok, og 70 bedrifter fra privat sektor ble intervjuet. Samtalene fokuserte på utviklingen i produksjon og sysselsetting siden mai.

I mai (runde 2012-2) ventet bedriftene i Regionalt nettverk om lag uendret produksjonsvekst det neste halve året. Informasjonen innhentet i midten av august indikerer at produksjonsveksten har vært om lag som bedriftene så for seg i mai. De samlede markedsutsiktene ser heller ikke ut til å være vesentlig endret.

I mai planla bedriftene en stabil vekst i sysselsettingen de påfølgende 3 månedene. De rapporterte i august at utviklingen i sysselsettingen hadde vært om lag som ventet. Kapasitetsutnyttingen ser ut til å ha tiltatt marginalt fra mai.

Fakta om regionalt nettverk

Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. Mer om Regionalt nettverk

Publisert 27. august 2012 10:00