Norges Bank

Etterspørselen etter lån fra husholdninger og ikke-finansielle foretak var om lag uendret i 4. kvartal 2017. Kredittpraksisen overfor husholdninger og foretak var også uendret, men bankene har økt egenkapitalkravene overfor foretakene noe. For 1. kvartal 2018 venter bankene små eller ingen endringer i etterspørsel, kredittpraksis, lånebetingelser, utlånsrenter og utlånsmarginer.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Spørreskjema - utlån til husholdninger (xlsx)
Spørreskjema - utlån til ikke-finansielle foretak (xlsx)

Publisert 18. januar 2018 10:00
Publisert 18. januar 2018 10:00