Norges Bank

Utlånsundersøkelse

Uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak

Bankene rapporterte om nær uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak i 3. kvartal 2010. Bankene venter uendret kredittpraksis overfor husholdninger og foretak også i 4. kvartal 2010. Det var et svakt fall i etterspørselen etter lån fra husholdninger, mens etterspørselen etter lån fra foretak økte marginalt i 3. kvartal 2010. Fremover venter bankene uendret låneetterspørsel fra husholdninger, og noe økt låneetterspørsel fra foretak.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 21. oktober 2010 10:00
Publisert 21. oktober 2010 10:00