Norges Bank

Nyhet, Utlånsundersøkelse

Høyere låneetterspørsel fra husholdningene

Bankene rapporterte i 2. kvartal om økt låneetterspørsel fra husholdningene. Samlet kredittpraksis overfor både husholdninger og foretak var om lag uendret i 2. kvartal. Utlånsmarginene på lån til både husholdninger og foretak falt.

I 3.kvartal forventer bankene lavere marginer på lån til både foretak og husholdninger.

En kvartalsvis utlånsundersøkelse som bidrar til å belyse endringer i etterspørselen etter og tilbudet av kreditt, samt endringer i bankenes lånebetingelser. Formål med utlånsundersøkelsen

Publisert 17. juli 2014 10:00
Publisert 17. juli 2014 10:00